Indische Letteren 36 nr 3 Themanummer vriendschap – september 2021

De voormalige successchrijver Jan Wolkers heeft tot op heden nog niet zoveel aana dacht gekregen vanuit postkoloniaal perspectief. Uit de Wolkers-biografie van Onno Blom (2017) weten we dat Wolkers als jongeman al goed op de hoogte was van de koloniale overheersing van Indonesië via de verhalen van zijn oom Hendrik, die aba soluut geen voorstander was van het koloniale regime.

De toen nog eufemistisch geheten ‘politionele acties’ zag de jonge Jan meteen al als een oorlog van Nederland tegen een volk dat zich onafhankelijk had verklaard. Behalve van zijn oom Hendrik kreeg hij ook brieven – oorlogsverslagen uit de eerste hand – van zijn beste vriend Wim de Kler, die als soldaat naar Indië was vertrokken.1 Deze biografische achtera grond wekt verwachtingen ten aanzien van zijn literaire verbeelding van deze koloa niale oorlog, onder andere tot uitdrukking gebracht in zijn roman De kus uit 1977

Lees het volledige artikel als pdf