2013
‘Popheldinnen en meisjesfans. Hoe rebels waren The Shirelles, Olivia Newton John, Britney Spears en Amy Winehouse?’ In: Annette de Bruijn e.a. (red) Helden, idolen en iconen in de jeugdliteratuur. Tilburg, Tilburg University p. 127-13

2013
‘Intertekstualiteit en culturele studies: een pleidooi,’ In: Yra van Dijk, Maarten de Pourcq en Carl de Strycker, Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk. Nijmegen, Vantilt p 267-287.

2013
‘Geen man met een broek aan. De nieuwe held in Borgen.’ In: De Groene Amsterdammer 137, 5. 31 januari p. 34-38

2013
‘Het moMumentale kreng. Vijf visies op One flew over the Cuckoo’s Nest en de macht van de interpretatie.’ In: Het M-woord. Themanummer van het tijdschrift voor genderstudies, 16, 2013, nr. 3 p. 28-44. (Themanummer over de verbeelding van moederschap onder redactie van Judy Carlier en Maaike Meijer)

2012
‘Opnieuw geboren worden. Vasalis en het gevecht tegen de creatieve verdroging.’ In: Arko Oderwald e.a. (red). Nieuw leven. Geboorte in fictie. Utrecht, De tijdstroom p 441-450

2012
‘Een fascinerende ziektegeschiedenis.’ [over Menno van der Beek, Een ziektegeschiedenis. De Contrabas, Amersfoort 2010] In: Liter 15, nr 65, maart 2012, p. 53-62

2011(7e druk 2013)
M. Vasalis Een biografie.Amsterdam: Van Oorschot.

2011
De honderd beste gedichten voor de VSB Poëzieprijs 2011. Gekozen en ingeleid door Maaike Meijer. Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers.

2011
‘De moord op het ei. Nieuwe beelden van mannelijkheid in liederen van Jaap Fischer.’ In: Groniek 190, Augustus 2011. Themanummer Mannelijkheid. Het beeld van de man in de populaire cultuur. Groningen, Stichting Groniek 2011 p. 491-507

2009
M. Vasalis / Geert van Oorschot. Briefwisseling. Bezorging en commentaar Nop Maas en Maaike Meijer. Amsterdam, Van Oorschot.

2009
M. Vasalis De amanuensis. Nagelaten prozateksten, bezorgd door Maaike Meijer. Amsterdam, Van Oorschot. Bibliofiele uitgave ter gelegenheid van de honderdste geboortedag.

2009
‘”Het oude draaiboek verbrand”. Over Soldatenliederen (1991) van Anna Enquist.’ In: Dirk de Geest e.a. (red) ‘Ergens beginnen’. Bijdragen over Nederlandse poëzie (1967-2009) voor Hugo Brems bij zijn emeritaat. Leuven, Peeters. p. 217-226.

2009
‘Liefde volgens Vasalis’, in: Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur jrg 15 no 56, oktober 2009. Themanummer Ingrijpende gedichten p. 67-75

2009
‘In- & Export. Over populaire cultuur en de schrijversbiografie.’ Tijdschrift Nederlandse Taal- en Letterkunde 125 (2009) 170-175

2007
‘Hélène Swarth en de constructie van mannelijkheid in de feministische literatuurbeschouwing.’ In: Rosemarie Buikema en Iris van der Tuin (red) Gender in Media, Kunst en Cultuur. Bussum, Coutinho 2007. p. 230-245

2006
‘Paarse September – een lesbische guerilla, 1971-1974.’ (bewerkt door Saskia Wieringa) In: Marian van der Klein en Saskia Wieringa (red.) Alles kon anders. Protestrepertoires in Nederland 1965-2005. Amsterdam: Aksant 2006 pp 127-144

2006
‘Kwaadaardige wijven versus pantoffelheld. Streuvels’ ‘Jantje Verdure’, in: Marcel de Smedt (red) Over Jantje Verdure. Jaarboek 11 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2005. Tielt: Lannoo 2006 p. 127-143

2006
‘Elaine Showalter’ in: Anneleen Masschelein en Dirk de Geest (red) Engelstalige literatuur na 1945. Deel 3: Kritiek, theorie en essay. Leuven etc.: Peeters 2006, p. 113-129

2005
‘Achterbergs autobiografie’. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (TNA) jrg. 12 nr. 2 (2005), p 184 -205 (peer-reviewed)

2005
‘De strategie van de afstand. Over het oeuvre van Marga Minco.’ In: Koen Hilberdink en Jos Joosten (red.) Jan Campert-prijzen 2005. Nijmegen, Vantilt 2005, 7-23

2005
‘”Het huwelijk” van Willem Elsschot en de deconstructie van mannelijkheid’ in Amada M’charek, Agnes Andeweg en Barbara van Balen (red) Sporen en resonanties. De klassieken van de Nederlandstalige Genderstudies. Amsterdam, SWP, 2005, 73-87

2004
‘Het populaire lied als literatuur voor alle leeftijden’ in: Piet Mooren e.a. (red) De mondige jeugdliteratuur. Over raakvlakken van jeugdliteratuur en volkscultuur. Leidschendam: Biblion Uitgeverij 2004: 263-276

2006
‘The Return of Melodrama. After the Great Divide: the Dutch Case’ in: Gillis J. Dorleijn (ed) New Trends in Modern Dutch Literature. Leuven etc: Peeters 2006, p.105-125

2004
R. Buikema en M. Meijer (red), ‘Cultuur en Migratie in Nederland. Kunsten in beweging II 1980-2000’. Den Haag, SDU, 2004 Inleiding p 1-18

2003
R. Buikema en M. Meijer (red) ‘Cultuur en Migratie in Nederland. Kunsten in beweging I 1900-1980’. Den Haag, SDU, 2003. Voorwoord p. v-x; Inleiding p 1-18

2002
Maaike Meijer, ‘Migrerende motieven, pratende poppen’ in: Jan Baetens en Ginette Verstraete (red) Cultural Studies. Een inleiding. Nijmegen, Vantilt 2002, p. 55-71

2001
‘Gender effects of male literary discourse: the case of Helene Swarth’ in: S. van Dijk a.o. Writing the History of Women’s Writing. Amsterdam, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2001: 109-120

1999
‘Crossing the Borders of the Lyrical: the Case of Annie M.G. Schmidt’ in: Differenzen in der geschlechterdifferenz – Differences within Gender Studies. Berlin, Erich Schmidt Verlag 1999: 156-168

Maaike Meijer, Machtige Melodieën. Populaire teksten uit de jaren vijftig en zestig als bron voor cultuurgeschiedenis. Inaugurele rede. Maastricht, Centrum voor Gender en Diversiteit, 1999

1998
‘The Defiant Muse. Dutch and Flemish Feminist Poetry from the Middle Ages to the Present’. Edited and with an introduction by Maaike Meijer. New York, The Feminist Press, 1998

1994
‘Reflections on Old and New Ways of “Othering”‘ in: Women’s Studies Quarterly XXII, 3/4, Fall/Winter 1994: 250-255.

1993
‘Countering Textual Violence. On the Critique of Representation and the Importance of Teaching Its Methods’. In: Women’s Studies International Forum 1993, Vol. 16 no 4: 367-378.

1992
‘Singers of the Female Choir. An Introduction to the Work of some Dutch and Flemish Women Poets’. In: Lucy Vermij (ed) Women Writers from the Netherlands and Flanders. Amsterdam (International Feminist Book Fair Press/An Dekker), 1992: 84-92.

‘”And now her body must decay, now, in me, she has ris’n again” Ida Gerhardt and the poetic remembrance of the mother.’
[Bilingual] In: Lover 19, 1992/2: 72-86

1990
‘Poetry and Seduction. On Reading as a Lesbian.’ In: Liesbeth Brouwer, Petra Broomans, Riet Paasman (eds) Beyond Limits. Boundaries in feminist semiotics and literary theory. Groningen (Rijksuniversiteit) 1990: 97-110

1987
‘The Great Melancholy. Notes toward a history of Dutch women poets.’ In: Maaike Meijer en Jetty Schaap (eds) Historiography of women’s cultural traditions. Dordrecht (Foris) 1987: 152-179