Schrijversprentenboek over F. Harmsen van Beek
(samen met Joost Kircz)

F. Harmsen van Beek is de schrijversnaam van Frederike Martine ten Harmsen van der Beek (1927-2009), oorspronkelijk tekenaar en illustrator, die vanaf 1958 ook gedichten publiceerde.
Stoeten Ritseldingen, schrijversprentenboek 59, werd vormgegeven door Piet Schreuders en uitgegeven door De Bezige Bij, in samenwerking met het Letterkundig Museum. Harmsen van Beeks werk als tekenaar en illustrator krijgt evenveel aandacht als haar dichterschap. Het boek opent met een uitvoerig essay van Meijer over de veelzijdigheid van Harmsen van Beeks kunnen en de opmerkelijke vervloeiingen van zogenaamde hoge kunsten als dichten en schilderen naar ambachten als kunstknippen, beschilderen van eieren en noten, maken van lappendekens en het verzamelen van objecten. Tegelijk verscheen Onbegonnen werk, een studie naar de literair-kritische ontvangst van Harmsen van Beek en een herontdekt ‘Flipje van Tiel’ uit 1956

Lees hier de folder over deze drie in 2015 verschenen boeken over F. Harmsen van Beek